Мениджмънт съоръжения

Ефективно управление

Ние предоставяме услуги за строителство, съоръжения, инфраструктура и поддръжка на широк кръг клиенти от различни индустрии по целия свят. Нашите опитни и квалифицирани местни служители успешно осигуряват несравнима готовност и наличност на инфраструктура и оборудване в най-взискателните места по света.

Нашата бек-офис поддръжка в централата осигурява гъвкава верига за доставки, снабдяване и логистични решения, за да посрещне предизвикателствата на снабдяването с материали и части от отдалечени и понякога недостъпни места.

Мениджмънт съоръжения

Профилактика

Предлагаме високоефективна профилактика. Нашият подход към ефективна правилна поддръжка повишава безопасността на служителите и намалява времето за престой на съоръженията и оборудването. Ние сме в състояние методично да идентифицираме и разпределяме ресурси – за максимална полза за нашите клиенти.

Ние използваме най-новите дигитални решения за всички работи по поддръжката на нашите системи. Всички работни поръчки се управляват в компютъризираната система за управление на поддръжката (CMMS). Нашата стратегия за управление на работни поръчки е ориентирана към клиента. Заявките се автоматизират чрез план за превантивна поддръжка (PM), като се използва най-съвременен хардуер и софтуер. Дигитализацията на операциите гарантира, че съответствието и степента на завършеност за поддръжка, ремонт и оперативна работа са се подобрили в цялото съоръжение.

Нека изградим вашите мечти!

Ние отговаряме на най-високите стандарти в нашите проекти, услуги и вътрешни процеси.